Skolebigård

Vi er pt. ved at arrangere en ny skolebigård, hvor vi vil afholde begynderkursus m.m. fra 2023.