Biforgiftninger

Vi tænker sikkert alle af og til på, hvordan man reagerer, hvis ens bier bliver udsat for en forgiftning.I den ideelle verden går det sådan, at en biavler, som opdager at bier er blevet forgiftede/sprøjteskadede, henvender sig til den, som er ansvarlig for forgiftningen og får aftalt og udbetalt en erstatning.Hvis det ikke går helt så nemt, må man henvende sig til en voldgiftsmand for at få hjælp. Voldgiftsmændene er grupperet efter region og i vores region Syddanmark bor de alle i Jylland. Det skulle ikke betyde så meget, indtil vi kommer til det rigtigt interessante, som er: Hvis man ikke kan finde den ansvarlige, eller det ikke kan bevises, hvem den ansvarlige er, skal biavleren selv afholde alle omkostninger i forbindelse med sin anmeldelse.

Vi anbefaler derfor, at man tager kontakt til Danmarks Biavlerforening eller Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet (det vil sige Per Kryger på Forskningscenter Flakkebjerg ved Slagelse) og vender sagen med dem, før man griber fat i voldgiftssystemet.Regler for voldgift og en liste over voldgiftsmænd ligger på en side hos NaturErhvervstyrelsen.
Man kan spekulere over, om en af årsagerne til, at der ikke anmeldes ret mange biforgiftninger, er, at udbyttet ved en anmeldelse gennem det offentlige system har svært ved at måle sig med risikoen.