Bestøvning – bibanken

Bibanken er et samlende element i bestræbelserne på at give medlemmer, som har interesse for at udføre bestøvningsopgaver for lokale producenter af bl.a. frugt og frø, en mulighed for at nå disse producenter.

Producenterne vil oftest efterspørge mange bifamilier til bestøvning. Bibanken giver den mulighed, at flere biavlere med få stader sammen kan løfte en større opgave i fællesskab.

Man vil typisk modtage en betaling på 500 kr. pr. stade (stor familie). Dette kan dække en del af årets udgifter til ens biavl. Samtidig kan brugen af lokale bier sikre, at bestøvningen ikke medfører brug af fremmede bier, hvorved risikoen for sygdomme mindskes.

Hvis du kunne have interesse i Bibanken, så lad dig notere, således at foreningen ved evt. efterspørgsel hurtigt kan give et svar tilbage til producenten. Husk, at der til en hver tid er mulighed for at søge viden om flytning af bier hos foreningens bestyrelse og øvrige medlemmer. Man skal bl.a. være opmærksom på, at der altid skal være mindst 5 km. til det nye sted, for at undgå at bierne søger tilbage til den oprindelige placering – og husk at flytteattester og sygdomskontrol, altid skal være udført.

Få mere at vide hos foreningens sekretær.