Bisværme

Hvis du har fået besøg af en bisværm, er der sandsynligvis en biavler, som er villig til at hente den. Bierne er dog ikke specielt attraktive, for de har netop dokumenteret, at de har en af de egenskaber, som biavlere ikke synes om – sværmlyst.

Det første, du bør gøre, er at være sikker på, at der virkelig er tale om honningbier og ikke hvepse eller andre insekter, som er uinteressante for biavlere. Billederne fra de to links overfor er gode til at vise forskellen på honningbier og hvepse.

Hvepsene er typisk skovgedehams, som bygger et melonformet hvepsebo af et gråt papirlignende materiale.  Det vokser i løbet af sommeren, når hvepsefamilien bliver større.  Hvepsene er rovdyr og faktisk meget nyttige, fordi de spiser mange skadelige insekter.  Hvis de ikke direkte generer dig, er det en god ide at lade dem være, hvor de er.

En bisværm vil ofte sidde ubeskyttet i en klynge, fordi den netop har forladt sit bo og er på jagt efter et nyt sted at være.

Når du har overbevist dig om, at der er tale om en bisværm, kan du finde en sværmhenter på Danmarks Biavlerforenings sværmhenterliste eller kontakte formanden.

Biavleren henter som regel bisværme gratis, men hvis det viser sig, at der ikke er tale om honningbier, må du forvente at skulle betale biavleren for hans ulejlighed, da han så ikke kan bruge insekterne til noget.