Aktiviteter

På denne side forsøger vi at vedligeholde en liste over kommende arrangementer i Østfyns Biavlerforening. Du må bære over med os, hvis den trænger til opdatering.

Næste aktivitet

20. februar

Vintermøde med Per Kryger.

19. marts

Vintermøde med Ivan Nielsen.

20. marts

Begynderkursus til biavl


Generelt

I biavlssæsonen mødes vi hver torsdag fra kl. 16.30 i vores skolebigård. Her passer vi bierne og nyder godt af hinandens erfaringer. Alt efter behov og ønsker forsøger vi at arrangere kursus i dronningavl eller andre emner.

Lidt før biavlssæsonen starter, holder vi begynderkursus, og i samarbejde med de andre biavlerforeninger på den nordlige halvdel af Fyn arrangerer vi vintermøder, hvor nogle inspirerende foredragsholdere fra hele landet er gæster.

Af og til har vi også andre kurser, f.eks. i bolsjefremstilling eller støbning af vokslys.

Endelig deltager vi i forskellige arrangementer som f.eks. Fjordens Dag, hvor vi oplyser om biavl generelt.

Kalender

Det hurtige overblik over foreningens arrangementer får du i kalenderen nedenfor. Klik på det enkelte arrangement for at se mere om det.


De enkelte arrangementer

De enkelte arrangementer er beskrevet yderligere nedenfor.

Hver torsdag i sommersæsonen - Skolebigården er åben

Vi mødes i Skolebigården, hvor vi passer bierne og lærer af hinanden. Prøver måske ting, som vi ikke kan komme til i vores egen bigård og diskuterer, hvad der er den bedste måde at gøre hvad som helst - også inden for biavlen.

Mødetiden er i 2019 ændret til 18.30, og vi går hjem, når vi er færdige - typisk omkring klokken 19.30.

Torsdag den 25. oktober - Bisløjd begynder

Bisløjdsæsonen går i gang torsdag den 25. oktober klokken 19.00 og fortsætter hele vinterhalvåret.  Kom til Munkebo Kulturhus og lav det grej, som du lige står og mangler.

Onsdag den 20. februar - Vintermøde - Under Per Krygers lup - Biforskning ved Aarhus Universitet

Per Kryger vil fortælle om nye projekter om honningbiers sundhed. Han vil i foredraget komme ind på, hvilke faktorer, der er vigtige for at
sikre, at bierne klarer sig godt. Hvordan får vi bedre styr på varroa, biernes fødegrundlag og biernes genetiske sammensætning.

Mødet arrangeres af De fynske Bivenner og finder sted på Naturskolen Ålykkestedet, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev klokken 19.00.  Entre 35,- kr

Tirsdag den 19. marts - Vintermøde med Ivan Nielsen: Aktuelt i den praktiske del af biavlen

Ivan Nielsen har en fuldtids biavlsbedrift med ca. 350 bifamilier. Han er medlem af DBFs bestyrelse og formand for fagligt udvalg.

Han vil fortælle om aktuelt praktisk arbejde i biavlen, og det mest aktuelle lige nu er udvintring efter en forhåbentlig god indvintring.

Da det nok ikke kan fylde hele aftenen, tager vi også andre praktiske emner op..

Mødet arrangeres af Vestfyns Biavlerforening og finder sted på Hørvævsmuseet på Krengerup, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg klokken 19.00.  Entre 35,- kr

Fra onsdag den 20. marts - Biavl for begyndere - 4 onsdage

Foreningens begynderkursus starter med 4 aftener, hvor du får det grundlæggende at vide om biavl, udstyr, anskaffelser og honning.

Mødet finder sted i Munkebo Kulturhus, Troels Allé 4, 5330 Munkeboonsdagene den 20. marts, 27. marts, 3. april og 10. april klokken 19.00 til 21.00.

Efter den teoretiske del fortsætter begynderkurset hver torsdag klokken 18.30 til 19.30 i Skolebigården, hvor du sammen med erfarne biavlere vil få mulighed for at arbejde med foreningens bier.

Kontakt endelig formanden, hvis du vil vide mere om kurset.  Det koster 100,- kr. at deltage, og det forventes, at nye biavlere melder sig ind i Danmarks Biavlerforening senest 1. juli.

Torsdag den 11. april - Vintermøde med Lise Hansted - Vilde bier, deres levevis og hvordan de adskiller sig fra honningbier

Honningbien er den mest almindelige og alsidige bibestøver i Danmark, når vi skal sikre udbyttet af vores dyrkede afgrøder, men vi kan også udnytte andre biarter. Vi har omkring 200 vilde biarter i Danmark, og nogle af dem vil kunne bruges i bestøvningsøjemed. Lise vil i løbet af aftenen komme ind på følgende områder:

  • Forskelle og ligheder mellem honningbiers og vilde biers fødesøgning og indsamling
  • Hvordan de forskellige bier (honningbier og vilde bier) kan bidrage til bestøvning af afgrøder
  • Vilde biers betydning for bestøvning af vilde planter
  • Hvilke bier - ud over honningbierne – som kan holdes i stader og hvordan
  • Hvad man kan gøre for at få flere vilde bier i sit område

Kom og bliv klogere på de vilde bier, hvordan de lever og hvilke behov de har.

Mødet arrangeres af Vindinge Herreds Biavlerforening og finder sted på Ørbæk Skole, Langemosevej 1, 5853 Ørbæk klokken 19.00.  Entre 35,- kr

Lørdag den 13. april - Materieldag på Honninggården

Vores leverandør af tavlevask og foder, Honninggården i Holse, åbner dørene for en "Materialedag".  Mon ikke han også disker op med nogle gode tilbud i den forbindelse?


Redigeret 5. februar 2019