Velkommen

Velkommen til Østfyns Biavlerforenings sider. Vi er en lille forening af biavlere, hvoraf de fleste bor i det nordøstlige hjørne af Fyn.  I grove træk dækker vi området nord for motorvejen og øst for Odense, og formelt er vi hjemmehørende i Kerteminde Kommune.

Foreningen har eksisteret i over 50 år, og vi er omkring 70 aktive medlemmer og omkring en halv snes støttemedlemmer.

Foreningen er tilknyttet Danmarks Biavlerforening, og vi har et veletableret samarbejde med fire andre biavlerforeninger på den nordlige halvdel af Fyn.

Vores aktiviteter omfatter begynderkurser, praktisk arbejde i vores skolebigård, foredrag, fælles indkøb af forbrugsartikler, fælles rammevask, vintersløjd og hvad vi ellers kan finde på.  Konkrete aktiviteter kan du finde mere om på en separat side. Aktiviteterne har basis i vores skolebigård, som ligger på Vejlevangen 16 i Kerteminde.

Foreningens virke ligger naturligvis især blandt biavlerne, men vi arrangerer gerne besøg i skolebigården for enkeltpersoner eller grupper med interesse for biavlen, og vi er behjælpelige med afhentning af bisværme.

Fordele

I Østfyns Biavlerforening vil vi gerne hjælpe hinanden til at få mere ud af biavlen, og det sker på flere fronter:


Vores velindrettede slyngerum (Foto: Allan Ydo)


Vores velindrettede slyngerum (Foto: Allan Ydo)